Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

everythingisfine
7179 96b8
Reposted fromretro-girl retro-girl viasalami salami
everythingisfine
2349 cc4b
Reposted fromcalifornia-love california-love viasalami salami
everythingisfine
0467 5d3c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasalami salami
everythingisfine
Reposted fromshakeme shakeme viasalami salami
everythingisfine
1454 0a79 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viafelicka felicka
everythingisfine
1452 b2df 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viatrue-love true-love
everythingisfine
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viachrzrzrz chrzrzrz
everythingisfine
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz

March 14 2017

everythingisfine
4237 4350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianattaly nattaly
everythingisfine
9208 c0b9
Reposted fromdailylife dailylife vianattaly nattaly
everythingisfine
7721 d2bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianattaly nattaly

June 23 2015

everythingisfine
0311 1e84 500
Happy Birthday Audrey <3
Reposted frommadlenaa madlenaa viaaudreyhepburn audreyhepburn
everythingisfine
3754 9fb9
Reposted frommartynkowa martynkowa viaaudreyhepburn audreyhepburn
everythingisfine
1794 5182 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaaudreyhepburn audreyhepburn
everythingisfine
2469 a69f
Reposted fromyolo28 yolo28 viakatalama katalama
everythingisfine
- To się nazywa obłęd.
- Wszystko się jakoś nazywa, wybierz sobie.
— Cortázar, 'Gra w klasy'
Reposted fromwyliczanka wyliczanka
everythingisfine
everythingisfine
voglio un pensiero superficiale che rende la pelle splendida | flickr - photo sharing!
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
everythingisfine
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka vianiefajna niefajna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl